Blog

alimenty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka oraz zakres i forma przysługujących mu świadczeń jest regulowany przez art. 133 i 135 k.r.o. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rodzice są zobligowani do ponoszenia świadczeń wobec dziecka, które nie ma możliwości się samodzielnie utrzymać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej...