Czym jest mediacja rodzinna?

W założeniu rodzina jest grupą osób, które mają się wspierać i wzajemnie sobie pomagać. Czasem zdarza się jednak, że w gronie najbliższych osób powstają spory. Jeżeli ich uczestnicy są do siebie nastawieni konfliktowo i nie wykazują woli porozumienia, to czasem nie da się tak łatwo załagodzić rodzinnych waśni. Warto wtedy sięgnąć po nieco poważniejsze środki. Jednym z nich jest proces znany jako mediacja rodzinna.


mediacja rodzinna

Zalety mediacji rodzinnej

Mediacja nie jest aż tak zaawansowanym sposobem rozwiązywania konfliktów jak postępowanie sądowe. Tak samo jak sprawa w sądzie, wiąże się ona jednak z zaangażowaniem w rozwiązanie sporu bezstronnej osoby. Jak wskazuje sama nazwa procedury, osobą tą jest mediator. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie jest on powiązany z żadną ze stron konfliktu. Zapewnia mu to brak stronniczości, a także rzeczowość i merytoryczność. Postępowanie mediacyjne pozwala uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i w konsekwencji przyczynić się do zawarcia satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia. Podczas gdy niektóre strony waśni mogą być zanadto skupione na swoich negatywnych emocjach, mediator musi wykazywać się spokojem i powinien przedstawiać fakty, tak jak się one mają. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Główną przewagą mediacji rodzinnej nad sprawą sądową jest to, iż ten pierwszy proces jest znacznie szybszy. Nie jest on jednak w stanie całkowicie obyć się bez jakiegokolwiek udziału sądu. Mediacja rodzinna, o ile tylko powiedzie się i doprowadzi do załagodzenia konfliktu, wieńczona jest bowiem zatwierdzeniem przez sąd. Na tym etapie procesu możliwe jest zawarcie w ugodzie klauzuli wykonalności. To swego rodzaju bezpiecznik stosowany na wypadek, gdyby któraś ze stron odstąpiła od ugody. Określa on, z jakimi konsekwencjami będzie się wiązać ewentualne nieprzestrzeganie wspólnie ustalonych zasad.

Żeby mediacja miała szansę się powieść, w jej toku trzeba stosować się do pewnych nienaruszalnych zasad. Oprócz bezstronności należy do nich dobrowolność i poufność. Wszystkie strony mediacji muszą się na nią zgodzić z własnej woli, nie może być tak, że ktoś zostanie do niej przymuszony. Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia. Przed rozpoczęciem mediacji strony są informowane o możliwości wycofania się z procedury na każdym jej etapie. Ponadto wszystko, co stanie się treścią mediacji, musi pozostać w tajemnicy między mediatorem a stronami konfliktu.