Blog

sąd pracy

Jak odwołać się do sądu pracy?

Odwołanie się do sądu pracy może okazać się konieczne w sytuacjach, gdy pracownik nie zgadza się z decyzją swojego pracodawcy dotyczącą jego zatrudnienia. Przed złożeniem pozwu warto jednak poznać nie tylko przepisy prawa pracy, ale także sprawdzić, czy można rozstrzygnąć spór na etapie mediacji.

Czytaj więcej...

podpisywanie dokumentów

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z Pro Bono?

Prawnicza działalność pro bono pochodzi od łacińskiego zwrotu “pro publico bono”, który pochodzi jeszcze z czasów starożytnych i oznacza działanie dla dobra publicznego. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie zawodów prawniczych, ale także medyków i specjalistów oraz konsultantów z różnych dziedzin, szczególnie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Działalność pro bono oznacza profesjonalne i dobrowolne udzielanie wsparcia w danej dziedzinie bez otrzymania zapłaty za usługi. Przeznaczone jest dla osób w gorszej sytuacji materialnej, których nie stać na zapłatę za porady prawnicze.

Czytaj więcej...

młotek sędziowski i testament na stole

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Zgodnie z kodeksem cywilnym testament nie jest wymogiem, aby poszczególni członkowie rodziny zmarłego nabyli prawo do nabycia po nim spadku. Co jednak w przypadku, jeśli spadkodawca nie wyraża na to zgody? Czy każdemu ustawowemu spadkobiorcy przysługuje prawo do zachowku i kiedy konieczna jest pomoc adwokata? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Czytaj więcej...

zostawić spadek

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to procedura sądowa, która może być przeprowadzana na wniosek spadkobierców lub wierzycieli zmarłego. W tym wypadku jednak sąd nie dzieli spadku przyznając poszczególnym zstępnym określonych wartości majątku na własność, tylko stwierdza na jakiej podstawie – czy będzie to ustawa, czy testament, kto nabywa prawa do spadku w całości.

Czytaj więcej...

adwokat

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zawód adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej. W szczególności adwokat broni i zastępuje strony w ramach obowiązujących przepisów przed wszystkimi sądami, komisjami dyscyplinarnymi, urzędami. Udziela również porad prawnych i opracowuje akty prawne. W związku z tym, ma szeroki dostęp do wszystkich spraw, związanych z zarówno z życiem prywatnym, jak i zawodowym klienta. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. A co to właściwie jest? Czy wszystkie informacje są nią objęte?

Czytaj więcej...

mediacja rodzinna

Czym jest mediacja rodzinna?

W założeniu rodzina jest grupą osób, które mają się wspierać i wzajemnie sobie pomagać. Czasem zdarza się jednak, że w gronie najbliższych osób powstają spory. Jeżeli ich uczestnicy są do siebie nastawieni konfliktowo i nie wykazują woli porozumienia, to czasem nie da się tak łatwo załagodzić rodzinnych waśni. Warto wtedy sięgnąć po nieco poważniejsze środki. Jednym z nich jest proces znany jako mediacja rodzinna.

Czytaj więcej...

dziecko

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Klasyczna rodzina składa się z żony, męża i ich potomstwa. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Muszą zadbać o ich zdrowie, edukację, sytuację materialną oraz zaspakajanie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji rodzice wspólnie sprawują władzę rodzicielską. We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej władzę rodzicielską nad dzieckiem automatycznie sprawuje matka wraz z pozostającym z nią w związku małżeńskim ojcem.

Czytaj więcej...

alimenty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka oraz zakres i forma przysługujących mu świadczeń jest regulowany przez art. 133 i 135 k.r.o. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rodzice są zobligowani do ponoszenia świadczeń wobec dziecka, które nie ma możliwości się samodzielnie utrzymać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej...