Blog

młotek sędziowski i testament na stole

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Zgodnie z kodeksem cywilnym testament nie jest wymogiem, aby poszczególni członkowie rodziny zmarłego nabyli prawo do nabycia po nim spadku. Co jednak w przypadku, jeśli spadkodawca nie wyraża na to zgody? Czy każdemu ustawowemu spadkobiorcy przysługuje prawo do zachowku i kiedy konieczna jest pomoc adwokata? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

 

Czytaj więcej...

zostawić spadek

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to procedura sądowa, która może być przeprowadzana na wniosek spadkobierców lub wierzycieli zmarłego. W tym wypadku jednak sąd nie dzieli spadku przyznając poszczególnym zstępnym określonych wartości majątku na własność, tylko stwierdza na jakiej podstawie – czy będzie to ustawa, czy testament, kto nabywa prawa do spadku w całości.

Czytaj więcej...

adwokat

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zawód adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej. W szczególności adwokat broni i zastępuje strony w ramach obowiązujących przepisów przed wszystkimi sądami, komisjami dyscyplinarnymi, urzędami. Udziela również porad prawnych i opracowuje akty prawne. W związku z tym, ma szeroki dostęp do wszystkich spraw, związanych z zarówno z życiem prywatnym, jak i zawodowym klienta. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. A co to właściwie jest? Czy wszystkie informacje są nią objęte?

Czytaj więcej...

mediacja rodzinna

Czym jest mediacja rodzinna?

W założeniu rodzina jest grupą osób, które mają się wspierać i wzajemnie sobie pomagać. Czasem zdarza się jednak, że w gronie najbliższych osób powstają spory. Jeżeli ich uczestnicy są do siebie nastawieni konfliktowo i nie wykazują woli porozumienia, to czasem nie da się tak łatwo załagodzić rodzinnych waśni. Warto wtedy sięgnąć po nieco poważniejsze środki. Jednym z nich jest proces znany jako mediacja rodzinna.

Czytaj więcej...

dziecko

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Klasyczna rodzina składa się z żony, męża i ich potomstwa. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Muszą zadbać o ich zdrowie, edukację, sytuację materialną oraz zaspakajanie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji rodzice wspólnie sprawują władzę rodzicielską. We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej władzę rodzicielską nad dzieckiem automatycznie sprawuje matka wraz z pozostającym z nią w związku małżeńskim ojcem.

Czytaj więcej...

alimenty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka oraz zakres i forma przysługujących mu świadczeń jest regulowany przez art. 133 i 135 k.r.o. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, rodzice są zobligowani do ponoszenia świadczeń wobec dziecka, które nie ma możliwości się samodzielnie utrzymać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czytaj więcej...