Sprawy spadkowe - Trzebnica

W zakres usług naszej Kancelarii wchodzi udzielanie porad prawnych, a także reprezentacja Klientów w sprawach sądowych dotyczących prawa spadkowego. Spadek jest definiowany jako ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą na spadkobiercę lub inną osobę uprawnioną do ich nabycia w chwili śmierci ich dotychczasowego właściciela.

Seniorzy w gabinecie prwaniczym

 

Prawo spadkowe jest jednym z działów należących do Kodeksu cywilnego, natomiast przepisy określające zasady dziedziczenia znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego. Reguluje ono wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem. Do optymalnego rozwiązania problematycznych kwestii związanych z dziedziczeniem oraz spadkami niezbędne jest kompleksowe spojrzenie na całe prawo spadkowe, wszystkie jego przepisy i poszczególne elementy.

 

Prawo spadkowe – kiedy jest potrzebna pomoc adwokata?

Otrzymanie spadku może wiązać się z problematycznymi kwestiami takimi, jak dziedziczenia długów czy niespłaconych kredytów. Sposób dziedziczenia może się także różnić w zależności od tego, czy spadkodawca sporządził przed swoją śmiercią odpowiedni zapis, czy też nie.

W naszej Kancelarii świadczymy pomoc wszystkim uczestnikom postępowań spadkowych, tj. wnioskodawcom, powodom, pozwanym oraz uczestnikom. Nasze wsparcie obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

  • problematyka ustawowego porządku dziedziczenia,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku, a także odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • podział spadku,
  • uprawnienia do zachowku.

Ponadto sporządzamy pisma procesowe i wnioski do spraw spadkowych, a także służymy Państwu doradztwem z zakresu podejmowanych strategii, obsługi firmmediacji oraz najlepszych rozwiązań.

Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z prawem spadkowym często dotyczą delikatnych sfer życia prywatnego naszych Klientów, dlatego podchodzimy do nich ze szczególną uwagą. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, aby nasi specjaliści mogli udzielić Państwu szczegółowych informacji.