Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to sposób na poradzenie sobie z nadmiernym zadłużeniem osoby fizycznej. Pozwala na wyjście ze spirali zadłużenia i uwolnienie się od komorników i firm windykacyjnych. W efekcie takiego postępowania i finalnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej zobowiązania dłużnika mogą zostać rozłożone  na raty, a nawet częściowo lub całkowicie umorzone.

Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku składanego we właściwym sądzie. Nie w każdym przypadku taki wniosek jest możliwy i zasadny. Koniecznym jest wykazanie, że zaistniała sytuacja finansowa nie jest pokłosiem nieodpowiedzialności i bezmyślności dłużnika, a dotychczasowe decyzje podejmowane były racjonalnie, w dobrej wierze i w celu  spłaty zobowiązań.

 

Zmartwiony mężczyzna wykonujący telefon