Dochodzenie roszczeń

Przed skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej Kancelaria może podjąć się negocjacji z dłużnikiem.
Często pozwala to ograniczyć czas i koszty odzyskania należności.
Prowadzona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje próbę pozasądowego polubownego odzyskania należności, wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem.
W przypadku ich bezskuteczności przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym, skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania niezobowiązującej konsultacji, uprzejmie prosimy o kontakt

 

Dochodzenie roszczeń