Rozwody

Rozwód prowadzi do rozwiązania prawnych więzi łączących małżonków. W większości przypadków wiąże się ze stresem i emocjami. Warto skonsultować się z prawnikiem, gdyż wyrok rozwodowy rzutuje na resztę życia.

Sąd orzeka rozwód, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a między małżonkami zostały zerwane wszelkie więzi: duchowe, fizyczne, jak i gospodarcze oraz nie ma widoków na powrót do tego pożycia. Przesłanką negatywną orzeczenia rozwodu jest  dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, a także sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego. 

Dzięki wsparciu adwokata rozwód można przeprowadzić sprawnie, nawet na jednej rozprawie. Szukamy rozwiązań optymalnych czasowo i finansowo, najkorzystniejszych dla klienta i najmniej skomplikowanych. Doradzamy także w pozostałych około rozwodowych kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimentów czy podziału majątku. 

 

Symbol rozwodu