Sprawy rodzinne - Trzebnica

Prawo rodzinne to odrębny dział wchodzący w zakres prawa cywilnego. Reguluje ono wszelkie stosunki prawne, majątkowe i niemajątkowe, pomiędzy członkami rodziny. Regulacje te są ujęte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym definiowanym przez kilka uniwersalnych, podstawowych zasad, wśród których można wyliczyć:

  • zasadę dobra dziecka,
  • zasadę szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez Państwo,
  • zasadę dobra rodziny,
  • zasadę monogamii,
  • zasadę równości małżonków.

Teczka i wizytówki

 

Prawnicy z naszej Kancelarii, dzięki zdobytemu doświadczeniu, a także na podstawie posiadanej wiedzy, w każdym przypadku starają się łagodzić wszelkie konflikty, dążąc do wypracowania satysfakcjonującego obie strony kompromisu.

 

Sprawy rodzinne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu rozmaitych spraw rodzinnych. Spośród najczęściej wpływających do sądu kwestii w tym zakresie można wymienić:

  • spory o władzę i opiekę rodzicielską,
  • kontakty z dziećmi,
  • alimenty,
  • rozwody,
  • podział majątku.

Wszystkie powyższe przypadki dotykają spraw niezwykle osobistych i często wiążą się z dużymi emocjami. Zdajemy sobie sprawę, że rolą adwokata jest nie tylko reprezentowanie oraz ochrona interesów Klienta, ale także próba złagodzenia sporów. W każdej sytuacji związanej z prawem rodzinnym staramy się znajdować najlepsze rozwiązania i porozumienia, kierując się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci.

 

Obsługa Klientów na najwyższym poziomie

W naszej firmie oferujemy udzielanie porad prawnych, obsługę firm, a także reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym. Ponadto zachęcamy do skorzystania z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów takich, jak mediacje czy negocjacje.

Niezależnie od formy współpracy, a także poruszanej sprawy zapewniamy profesjonalne doradztwo w przygotowaniu wszelkich porozumień z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnego. W każdej sytuacji szukamy optymalnych sposobów uregulowania kwestii konfliktowych.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą Kancelarią, a także do wizyty w siedzibie naszej firmy.