Mediacje - Trzebnica

Mediacje to jedna z alternatywnych form rozwiązywania sporów polegająca na podejmowaniu dobrowolnych negocjacji. Cechą charakterystyczną dla tego procesu jest fakt, że są w nim zaangażowane obie strony konfliktu oraz trzecia, bezstronna osoba – mediator. Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Podjęty kompromis spisywany jest w formie ugody, która jest zatwierdzana i podpisywana przez sąd, a także niesie za sobą konsekwencje prawne równe wyrokowi sądu.

 

Spotkanie firmowe

 

Mediator

Mediator to osoba trzecia, która bierze udział w sporze i zachowuje pozycję neutralną i bezstronną. Może nim być osoba zaufana dla zwaśnionych stron lub ktoś zupełnie obcy. Mediator przede wszystkim pomaga osiągnięcie dobrowolnego porozumienia poprzez poszukiwanie możliwych i akceptowalnych dla obu stron sporu rozwiązań. Z pomocy oraz wsparcia mediatora można skorzystać na każdym etapie rozpoczętego już procesu w zakresie rozmaitych spraw cywilnych, rodzinnych oraz wielu innych.

Istotne jest, aby osoba prowadząca mediacje nie narzucała sposobu autorytatywnego rozwiązywania sporu. Jest to główna różnica, która odróżnia ten sposób rozstrzygania konfliktów od metody arbitrażu. W dochodzeniu do porozumienia bardzo ważne jest także, aby ustalona z mediatorem ugoda była zgodna z prawem, nie zmierzała do jego obejścia ani nie naruszała zasad współżycia społecznego.

 

Przebieg procesu mediacji

Przede wszystkim mediator powinien dokładnie zapoznać się z istotą konfliktu, a także zdefiniować potrzeby i interesy obu stron, aby na ich podstawie mógł zasugerować propozycję ugody. Mediacje realizowane poza sądem przeprowadzane są w atmosferze sprzyjającej swobodnemu wyrażaniu opinii i mogą być pomocne w rozmaitych sporach i problemach pomiędzy ludźmi.

Proces mediacji ma charakter poufny, dobrowolny, a także nieformalny. Ponadto w porównaniu do postępowania sądowego cechuje się on znacznie niższymi kosztami. Jest to szczególnie odczuwalne  podczas rozwiązywania kwestii majątkowych. Za pośrednictwem mediatora może zostać również ustalony sposób ponoszenia kosztów: czy jest za nie odpowiedzialna jedna strona, czy obie po połowie.

Mediacje, w porównaniu do innych sposobów przebiegu procesów, trwają stosunkowo krótko – do kilku miesięcy.