Podział majątku dorobkowego

Podział majątku wspólnego małżonków przeprowadzony zostaje zazwyczaj po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe dla stron. Zazwyczaj odbywa się w oparciu o domniemanie równych udziałów małżonków. Każda ze stron może jednak z ważnych powodów żądać zmiany tych proporcji. Podział majątku jest również możliwy w drodze umowy zawieranej w formie aktu notarialnego. 

Pomoc adwokata obejmuje podział składników majątku na drodze sądowej lub umownej, notarialnej. Dotychczasowe doświadczenie i ugruntowana wiedza prawna pozwala sprawnie ustalać składniki majątku małżonków, a dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcami również przy ich wycenie.

Doradzamy na etapie negocjacji przedsądowych oraz reprezentujemy klienta w sądzie. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań. Świadczymy pomoc prawną również w kwestiach wszelkich umów majątkowych małżeńskich. 

 

Podział majątku dorobkowego na drodze umownej lub sądowej