Konsultacje przy zawieraniu umów - Trzebnica

Sporządzanie oraz późniejsze zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcą i kontrahentem to często złożony i długotrwały proces. Od odpowiedniego przygotowania dokumentu lub zapisu umowy może zależeć bowiem poprawny przebieg procesu, a także przyszła owocna współpraca i bezpieczeństwo ekonomiczne.

W naszej Kancelarii zajmujemy się kompleksowym wsparciem w zakresie opracowywania wszelkich dokumentów niezbędnych w obrocie prawnym oraz konsultacji podczas ich zawierania. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w przygotowywaniu projektów umów, jak i weryfikowaniu umów już istniejących sprawdzając przy tym potencjalne ryzyko po stronie naszego Klienta.

 

 

Prawnik udzielający pomocy prrzy przygotowaniu umowy

 

Jakie dokumenty sporządzamy?

Formułowanie umów nie jest prostą kwestią, a należyte zabezpieczenie interesów wymaga dużego nakładu pracy. Ponadto prawo nieustannie się zmienia, co wymaga od konsultanta szczególnej zapobiegliwości oraz czujności. Przed przystąpieniem do spisywania umowy lub innego pisma każdorazowo przeprowadzamy niezbędny wywiad i dokładną analizę sprawy, której ma ono dotyczyć. Ponadto dobieramy odpowiednią formę, jaką dokument powinien przyjąć, aby efekt naszej pracy był zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi.

Zapewniamy szczegółowe dopracowanie wielu dokumentów takich, jak:

  • umowy cywilno-prawne,
  • akty korporacyjne,
  • pisma procesowe,
  • regulaminy,
  • i wiele innych.

 

Kompleksowe podejście do zleceń

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz poddajemy ją wnikliwej analizie. Zdajemy sobie sprawę, że zawierana umowa powinna przyjąć kształt zadowalający obie strony w nią zaangażowane i składa się na nią szereg działań. Wśród nich można wyliczyć między innymi mediacje, negocjację warunków pomiędzy stronami umowy, zobowiązanie do zawarcia umowy o określonej treści, a także uwzględnienie odpowiednich oświadczeń.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu skonsultowania Państwa przypadku. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pełne wsparcie adwokata podczas całego procesu zawierania umowy, a także przedstawienie wszelkich możliwości i najlepszych rozwiązań dostosowanych do Państwa sytuacji.