Czym jest upadłość konsumencka?

Zobowiązania zaciągnięte przez osobę fizyczną mogą wskutek różnych zdarzeń od choroby przez stratę pracy aż po niepowodzenie planów inwestycyjnych stać się na tyle duże, że przekroczą możliwości ich obsługi, znacznie utrudniając normalne funkcjonowanie. W sytuacji, gdy posiadane zasoby i majątek nie dają szans na spłatę długów rozwiązaniem może się okazać skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej, która pozwala na uwolnienie się od ciągłej presji wierzycieli i ponawianych prób windykacji. By móc w ten sposób odzyskać swoją płynność i uporządkować kwestie finansowe trzeba jednak zwykle skorzystać ze wsparcia doświadczonej kancelarii adwokackiej. W Trzebnicy pomoc prawną w zakresie przygotowania wniosku o upadłość i przeprowadzenia całego procesu oferuje kancelaria Anny Jurkowskiej, zajmująca się ponadto sprawami cywilnymi oraz prawem rodzinnym, spadkowym i mediacjami. Przekonajmy się, czym jest upadłość konsumencka i co daje.


Co trzeba wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Uzyskanie sądowego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej daje skuteczną ochronę przed działaniami wierzycielami, ponieważ oznacza zblokowanie egzekucji komorniczych, pozwalając na „stanięcie na nogi” i uregulowanie swojej sytuacji finansowej. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o upadłość to pomoc w spłacie zobowiązań, a częściowo też na ich umorzenie, zależy to jednak od okoliczności sprawy. Rozpoczęcie takiego procesu oznacza też scedowanie kontroli nad posiadanym do tej pory majątkiem na rzecz powołanego przez sąd syndyka. Nieruchomości i ruchomości zostaną sprzedane, a uzyskane środki będą rozdzielone między wierzycieli na poczet zadłużenia. Sam upadający otrzymuje jednak również ich część, która będzie przeznaczona na pokrywanie kosztów najmu przez od roku do dwóch lat.

upadłość konsumencka

 

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość?

Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej można skorzystać, jeżeli osoba obarczona długami nie jest w stanie utrzymywać siebie ani swej rodziny, a jednocześnie utraciła zdolność do regulowania należności z tytułu kredytów, pożyczek, jak również płacenia rachunków, przy czym opóźnienia w spłacie zobowiązań wynoszą co najmniej trzy miesiące. Ponowna upadłość jest możliwa dopiero po 10 latach.