Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Zgodnie z kodeksem cywilnym testament nie jest wymogiem, aby poszczególni członkowie rodziny zmarłego nabyli prawo do nabycia po nim spadku. Co jednak w przypadku, jeśli spadkodawca nie wyraża na to zgody? Czy każdemu ustawowemu spadkobiorcy przysługuje prawo do zachowku i kiedy konieczna jest pomoc adwokata? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.


Wyłączenie od dziedziczenia a prawo do zachowku

Jeśli spadkodawca nie wyraża woli dziedziczenia jego majątku przez osobę, która ustawowo ma do tego prawo, może on dokonać wyłączenia od dziedziczenia. Wtedy konieczne jest sporządzenie właściwego zapisu w tzw. testamencie negatywnym. Ważność tej czynności prawnej zachowana jest niezależnie od podania jej przyczyny. Należy natomiast pamiętać, że wyłączenie od dziedziczenia nie pozbawia spadkobiercy prawa do zachowku, o który może ubiegać się w postępowaniu sądowym. W kancelarii adwokackiej w Trzebnicy można skorzystać z pomocy przy sporządzeniu odpowiedniego pisma procesowego oraz wniosku do spraw spadkowych.

Czy wydziedziczenie jest równoznaczne z wyłączeniem od dziedziczenia?

Wydziedziczenie a wyłączenie od dziedziczenia to dwie odrębne czynności prawne. Różnica między nimi dotyczy zachowania prawa do zachowku, które nie przysługuje przy wydziedziczeniu. Do jego ważności konieczne jest jednak zaistnienie jednej z przesłanek:

  • niespełnienie przez spadkobiorcę obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy,
  • umyślne dopuszczenie się przez spadkobiercę przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób, przestępstwa zagrażającego zdrowiu, wolności, życiu tej osoby czy też rażąca obraza jej czci,
  • postępowanie spadkobiercy wbrew woli spadkodawcy – życie w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.