Kto i na jakich zasadach może skorzystać z Pro Bono?

Prawnicza działalność pro bono pochodzi od łacińskiego zwrotu “pro publico bono”, który pochodzi jeszcze z czasów starożytnych i oznacza działanie dla dobra publicznego. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie zawodów prawniczych, ale także medyków i specjalistów oraz konsultantów z różnych dziedzin, szczególnie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Działalność pro bono oznacza profesjonalne i dobrowolne udzielanie wsparcia w danej dziedzinie bez otrzymania zapłaty za usługi. Przeznaczone jest dla osób w gorszej sytuacji materialnej, których nie stać na zapłatę za porady prawnicze.


Kto może uzyskać pomoc pro bono?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie zapłacić za profesjonalną pomoc związaną z prawem, podatkami lub innymi dziedzinami. Warto podkreślić, że porady udzielane bezpłatnie nie mogą być mniej profesjonalne, niż gdyby były opłacone. Osoba, która chciałaby uzyskać poradę pro bono, powinna złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości ponieść kosztów pomocy oraz wypełnić kartę nieodpłatnej pomocy, która obejmuje takie dane jak na przykład wiek, płeć, dochód oraz miejsce zamieszkania.

Kto może udzielić pomocy pro bono?

Pomocy prawnej pro bono najczęściej udziela radca prawny lub adwokat, natomiast w uzasadnionych przypadkach może tego również dokonać aplikant. Pomoc odbywa się po umówieniu, zazwyczaj w kolejności napływających do biura prawniczego zgłoszeń. Warto wiedzieć, że prawnik, po przedstawieniu ważnych powodów, ma prawo odmówić udzielenia darmowej porady, jednakże ma obowiązek poinformować o innych miejscach, gdzie możliwe jest uzyskanie takiej pomocy. Prawnik udzielający porady, ma również prawo zażądać dokumentu tożsamości od uprawnionej osoby.

 

podpisywanie dokumentów