Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to procedura sądowa, która może być przeprowadzana na wniosek spadkobierców lub wierzycieli zmarłego. W tym wypadku jednak sąd nie dzieli spadku przyznając poszczególnym zstępnym określonych wartości majątku na własność, tylko stwierdza na jakiej podstawie – czy będzie to ustawa, czy testament, kto nabywa prawa do spadku w całości.


Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i jak wygląda procedura?

Stwierdzenie nabycia spadku ogłaszane jest przez sąd na wniosek osoby, która ma w tym interes. Taką sprawę jednak musimy przeprowadzić również po zmarłych rodzinach, jeśli pozostawili np. mieszkanie, a my jesteśmy jedynakami i jedynymi spadkobiercami. Jeśli mamy wątpliwości co do procedury, to możemy zgłosić się po pomoc do kancelarii adwokackiej. W kwestii tego, kto taki wniosek może złożyć znaczenie będzie miało posiadanie interesu prawnego. Wiele podmiotów może go posiadać. Mogą to bowiem być wierzyciele zarówno spadkodawcy, jak i spadkobiercy, spadkobierca i zapisobierca.

spadek

Jeśli więc posiadamy taki interes prawny, to konieczne jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Właściwym dla rozstrzygnięcia tej sprawy sądem będzie sąd rejonowy, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Jeśli natomiast nie ma możliwości ustalenia go w Polsce, to sąd właściwy ze względu na lokalizację majątku spadkowego lub jego części.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie mogą mieć miejsca przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, czyli otwarcia spadku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wszyscy znani spadkobiercy złożyli już odpowiednie oświadczenia o przyjęciu lub spadku. Nasz wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony i wskazywać czego się domagamy. Należy go ponadto złożyć w takiej ilości kopii, ilu będzie uczestników postępowania. Sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą, sprawdza również czy zmarły pozostawił testament. Po rozprawie wydawane jest postanowienie.